Support‎ > ‎

FAQ - Generelle spørsmål og svar i avvik.com

Hver løsning har sine hjelpefiler og brukerveiledning med bilder i sin egen løsning, men her er noen generelle spørsmål som ofte stilles.


Hvordan logger jeg på vår løsning på web?

  1. Alle våre kunder har sin egen link til sin løsning som er avvik.com/ditt_firma. ditt_firma byttes som regel ut med deres domene-navn. Slik at for Siemens blir linken www.avvik.com/siemens
  2. Dere kan også finne deres pålogging under www.avvik.com og logg på.

Dersom du har en annen link du følger fra intranett/internett eller en link i dine bokmerker og ikke kommer på, så prøv å logge på ved hjelp av en av løsningene over. Det kan hende du har feil i linken din. Pass da også på å oppdatere linken som var feil.


Hvordan laster jeg ned APP’en ?

Du går på AppStore eller GooglePlay og søker på avvik.com. Du vil også finne link fra avvik.com til APP’en. Der vil du se vår blå og hvite logo. Velg å installere appen. Den er gratis for brukerne men det betinger at ditt selskap har satt opp sin løsning for bruk av app.


Hvordan logger jeg på ved hjelp av APP ?

Første gang du starter app’en velger du ditt firma og skriver så inn ditt brukernavn og passord. Det er samme brukernavn og passord på web og i app’en.


Jeg får ikke logget på webløsningen/APP’en. Får feilmelding om feil brukernavn/passord.

Du har nok da skrevet feil brukernavn eller passord. Bruk funksjonen som finnes på web til å etterspørre brukernavn/passord på mail. Du legger inn e-mailen som du er registrert med i avvik.com og får så tilsendt ditt brukernavn og passord på mail.

Husk å skille mellom små og store bokstaver.

Pass også på at du er på rett firma når du prøver å logge på.


Jeg,  andre i mitt firma eller andre eksterne får ikke automatisk e-mail fra avvik.com.

Dette kan skyldes flere ting:

  1. Vi har ikke skrudd på e-mailsendingen eller ditt firma har ikke denne funksjonen. I test-fasen er e-mailsending stort sett av.

  2. Din bruker er satt opp til ikke å motta e-mail. (din administrator må sjekke dette)

  3. Mailer fra oss blir stoppet i ditt spam-filter. Du eller IT ansvarlig i selskapet må godta   e-mail fra avvik@avvik.com

  4. Om du prøver å sende mail til deg selv via funksjonen Send e-mail til eksterne så vil systemet sjekke at det er samme e-mail som er pålogget og mailen blir ikke sendt. Om du vil teste å sende til Ekstern så kan du legge inn en e-mailalias eller en annen mailadresse du har privat. Evt. til en kollega som du kan teste mot.


Vi får ikke lukket en sak.

Merk at det kun er den personen som er valgt/satt opp som ansvarlig som får lukket en sak.

I de fleste løsningene så er det slik at man MÅ ha et tiltak før man får lukket saken. Legg derfor inn et tiltak og trykk utført på dette. Er du da ansvarlig så skal du da få opp lukk-knappen.

Dersom det finnes et åpent tiltak så må dette markeres som utført av den som er satt opp som ansvarlig for tiltaket.


Vi får ikke merket et tiltak som utført

Det er personen som er satt opp som ansvarlig for tiltaket som må logge på og merke tiltaket som utført.


Jeg finner ikke igjen et avvik når jeg søker på ID nummer.

Om du søker fra vanlig søke-side så er det satt årets dato som standard. Mulig du må endre datoen tilbake i tid for å søke på et ID nummer som er tilbake i tid.