Priser

Det påløper en etableringskostnad for oppsett av databasen. Videre opererer vi med en fast kostnad pr. måned, noe som gjør at dere slipper uforutsette kostnader til drift og vedlikehold. 

Vi ønsker at flest mulig fra deres bedrift skal bruke databasen og at det skal registreres flest mulig hendelser i databasen. Derfor gir vi ikke pris pr. bruker eller pr. registrert hendelse. Vi tar utgangspunkt i selskapets årsverk og gir en pris ut i fra dette. Så når dere har fått en pris så er det opp til dere å opprette brukere og hendelser etter behov. Så mange dere måtte ønske !! 

Pris gis på forespørsel. 

Siden vi som regel sammen setter opp databasen etter deres behov, har det vist seg unødvendig med opplæring utover dette. Dersom det skulle være behov for ytterligere opplæring, så avtales det i hvert enkelt tilfelle. 

Vi setter opp egen løsning i løpet av et par dager. Deretter gjennomføres oppsett og opplæring i test før man kjører systemet i drift.