Hvorfor ?

Jo, man ønsker å jobbe systematisk med forbedringsarbeid i alle ledd.

Redusere kvalitetsfeil, skader, fravær, miljøhendelser.

Redusert kostnad = økt resultat.


  • Krav fra myndigheter
    alle bedrifter skal ha et system hvor de ansatte skal kunne registrere uønskede hendelser. 
  • Kunder
    kundene krever at man har et system for systematisk forbedringsarbeid og avviksoppfølgning.                
     
  • Eiere ønsker en bedrift som stadig har fokus på å bli bedre.               
  • ISO krever system.