Fordeler

 • Enkel og rask registrering og behandling
 • Systemet blir brukt
 • Dynamisk hurtigsøk
 • Kan sende rapporten til eksterne, slik som kunde eller leverandør. 
 • Leverandør kan gi sin tilbakemelding direkte i systemet
 • Kunden oppdaterer alle sine underdatabaser enkelt og raskt
 • Åpenhet og erfaringsoverføring
 • Alle ansatte har tilgang og arbeider med systematisk forbedringsarbeid
 • Snu farlige og negative trender
 • Alltid oppdaterte data
 • Enkelt å oppdatere programmet
 • Ingen installasjon - kun en webadresse


Alle arbeider mot samme system