Et app og webbasert system for registrering og oppfølgning av:

Kundeklager, reklamasjon, leverandørfeil, melding om avvik, HMS hendelse, observasjon, miljøhendelse, RUH, personskader, oppfølgning etter vernerunde, forslag til forbedring.

For alle bransjer   

Deres status -
  • Dere har ikke noe system i dag.
  • Dere har system som ikke er digitalisert.
  • Dere har system som er delvis digitalisert.
  • Dere har system som er digitalisert, men som ikke blir brukt eller fungerer tilfredsstillende.

Vi kan bistå dere ! Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon slik at vi sammen kan se på deres muligheter for forbedring.